noodzaak

Onvoldoende aansluitend aanbod van zinvolle vrijetijdsbesteding

Een aantal jongeren zegt behoefte te hebben aan een groter activiteitenaanbod en een andere groep zegt simpelweg een plek te willen hebben om samen met hun vrienden te kunnen zijn.

Gebrek aan positieve rolmodellen

De groep jongeren die zich niet aansluit bij de initiatieven die er zijn, mist hierdoor in zijn/haar vrije tijd de sociale begeleiding die juist zo waardevol is in hun leeftijdsfase, waar een eigen identiteit wordt ontwikkeld en het sociale netwerk van grote invloed is.

Drugs- en drankgebruik & zwijgcultuur

Op het eiland is het speedgebruik merkwaardig hoog. Mede door het ‘ons-kent-ons’ heerst er op (drugs)verslaving een taboe.

Gebrek aan capaciteit in het huidige aanbod jongerenwerk

Geen onwil, maar onvoldoende financiële middelen belemmert de gemeente om meerdere professionals in te zetten.

Beperkte aansluiting van huidige jeugdwerk

De in zichzelf goede initiatieven zijn vaak specifiek en activiteiten-gericht, daardoor spreken ze een specifieke doelgroep aan. Daarbij komt dat jongeren met risicovol gedrag vaak uit het zicht zijn bij de beschikbare initiatieven.