aanpak

Laagdrempelige ontmoetingsplekken in de vrije tijd

Een fraai opgepimpte mobiele ontmoetingsplek (bus) zien wij als het ideale middel om laagdrempelig en eiland-breed jongeren te ontmoeten op ‘hun’ plekken en relaties op te bouwen.

Doneren
Verbinding met positieve rolmodellen

Door medewerkers met een hart voor jongeren uit eigen dorpskernen in te zetten, ontmoeten zij de jongeren ook in het ‘gewone’ leven, waarmee de aandacht niet beperkt blijft tot de momenten bij het initiatief, maar een integrale plaats heeft in hun leven.

Effectieve signalering, doorverwijzing en een open cultuur

Door het aanbieden van een veilige, laagdrempelige ontmoetingsplek geven we de jongeren de ruimte om hun verhaal te kunnen delen. Mocht iemand professionele hulp nodig hebben, dan kijken we samen naar een goede doorverwijzing.

Aanvulling op het huidige aanbod

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Onze intentie is om het reeds bestaande jongerenwerk van de kerken en maatschappelijke organisaties aan te vullen, samen te werken en het gat in het bestaande aanbod verder te dichten.

Behoeftegericht jongerenwerk

Wij willen optimale aansluiting op de jongeren realiseren door onze werkzaamheden onder te verdelen in 4 stappen. Op de volgende pagina meer.

Waarom deze aanpak?